VATRO-SERVIS d.o.o. - Poduzeće za inženjering, konzalting i trgovinu na polju zaštite od požara i zaštite na radu

+385 (0) 42 658-080

Sistemi za automatsko gašenje požara

Nudimo sisteme za automatsko gašenje požara u zrakoplovstvu i borbenim vozilima

 

  • detektiraju požar / eksploziju unutar 3 milisekunde
  • gase požar / eksploziju unutar 150 milisekundi
  • testirani u borbenim uvjetima i ugrađeni u više od 50 različitih tipova borbenih vozila

 

O gašenju plinom FM-200

Sažetak

U svijetu prihvaćen, a u nas još relativno nov, ekološki čist, plin za gašenje požara FM-200, zamijenio je, po Montrealskom dogovoru zabranjeni halon 1301. Plin FM-200 neopasan je za ljude i ne utječe na proširenje ozonskih rupa, zbog čega je halon izbačen iz uporabe. Električki je neprovodljiv, idealan za zaštitu računalskih centara, telefonskih centrala, prostora s elektronikom, galerija, depoa s umjetninama, trezora i sličnih prostora.

Koncentracija plina FM-200 od samo 7% u prostoru uspješno gasi sve vrste požara, a potpuno je bezopasna za ljude koji bi se zatekli u vrijeme aktiviranja u štićenom prostoru.

O plinu FM-200

FM-200 je tekući plin, kemijske formule CF3CHCF koji se pod tlakom od 24,8 bar kod 20 stupnjeva Celzijusovih, drži u spremnicima, a služi kao vrlo djelotvorno sredstvo za gašenje. Pod komercijalnim nazivom FM-200, u standardu NFPA 2001, taj se plin naziva HFC-227ea.

Plin FM-200 je siguran za ljude koji bi se zatekli u prostoru u trenutku automatskog gašenja, bezbojan i bez mirisa, bez opasnosti od povećanja tlaka u prostoru, nije električki vodljiv što izvrsno odgovara za zaštitu elektronike i elektroopreme i gasi požar vrlo brzo, unutar deset sekundi od trenutka aktiviranja.

Tekući plin FM-200 ne sadrži atome broma (Br) ni atome klora (Cl), već slobodne atome fluora (F), koji ne mogu u radikalnoj lančanoj reakciji razarati ozonski omotač u stratosferi, zbog čega je prihvaćen kao alternativa zabranjenom halonu 1301 (koji je razgrađivao ozonski omotač preko reakcoije broma) ili halonu 1211 (koji sadrži atome broma i klora) kojim su se punili ručni vatrogasni aparati.

Sposobnost gašenja plina FM-200 ispitana je u svjetski priznatim američkim atestnim institutima UL (Underwrites Laboratories Incorporated) i FM (Factory Mutual Research Corporations). Rađeni su takozvani "Cup Burner" testovi. To su standardizirani testovi za određivanje minimalne koncentracije gašenja kod plinovitih sredstava za gašenje. Testovi su pokazali da "Cup Burner" koncentracija za FM-200, iznosi 5,8% a time minimalno projektirana koncentracija mora biti za 20% veća, tj. minimalno 7%, što jamči sigurno gašenje.

Sigurnost ljudi, koji se zateknu u štićenom prostoru pri aktiviranju instalacije s plinom FM-200, ispitivana je vrlo detaljno. Provedeno je ukupno 70 testova od istraživanja na moguća kancerogena djelovanja, genetska oštećenja do djelovanja na središnji živčani sustav i na ritam srca. Agencija za zaštitu okoliša u SAD-u, US EPA (United States Environmental Protection Agency) prihvaća FM-200 za uporabu u prostorima gdje borave ljudi do koncentracije 9% bez vremenskog ograničenja (tzv. NOAEL) i do koncentracije 10,5% kod najdužeg izlaganja od jedne minute (tzv. LOAEL). Za halon 1301 NOAEL je iznosio 5% a LOAEL samo 7,5% koncentracije.

Utjecaj na okoliš

Utjecaj na okoliš plina FM-200 vrlo je povoljan u odnosu na halon 1301. FM-200 ne razgrađuje ozonski omotač (ODP=0, Ozone Depletion Potential), dok je zabranjeni halon 1301 imao ODP=16. Vrijeme raspada u atmosferi za FM-200 iznosi 31-42 godine a za halon 1301 čak 77 godina.

Podobnost sustava s plinom FM-200

Da bi jamčili djelotvornost kod gašenja traži se projektantski ispravno rješenje instalacije. 

Karakteristično je za instalacije s plinom FM-200 (slično kao i za halon 1301) da vrijeme ispucavanja, sredstva za gašenje, mora biti najdulje 10 sekundi, da sredstvo ne podnosi dugačke cjevovode, tj. spremnici sa sredstvom za gašenje trebaju biti čim bliže štićenom prostoru.

Važne komponente za sustav gašenja

#1 Ispravan proračun cjevovoda

za koji je temeljna pretpostavka provjereni program na računalu, da sve varijable u sustavu, kao i vrijeme gašenja, količina protoka, padovi tlaka, dimenzije cjevovoda i izbor mlaznica, budu međusobno optimalno udešeni.

#2 Spremnici za FM-200

Spremnici moraju biti standardizirani po volumenu odnosno po maksimalnom punjenju.Prema veličini punjenja spremnici su standardizirani u osam tipova prema volumenu.

Spremnici su izrađeni prema britanskom standardu BS 5045 part2 od 1978, a provjerila ih je neovisna institucija, npr. Lloyd Register. Na svakom se spremniku nalazi automatski ventil, koji se ispituje zajedno sa spremnikom na sljedeće tlakove:

  • Plin se u spremniku nalazi pod radnim tlakom od 24,8 bar kod 20 stupnjeva Celzijusovih
  • Maksimalna gustoća punjenja spremnika 1,121 kg/l
  • Proračunski radni tlak spremnika (kod 55 stupnjeva Celzijusovih) 34.475 bar
  • Ispitni tlak 69 bar
  • Tlak trganja 138 bar
  • Tlak otvaranja sigurnosnog ventila 55 bar
  • Radna temperatura od -18 do + 55 supnjeva Celzijusovih

#3 Automatski ventil na kraju cjevovoda

Koji se mogu aktivirati električki, pneumatski, kombinirano i ručno.

#4 Cjevovod i mlaznice na kraju cjevovoda

Koji se dimenzioniraju i određuju na temelju proračuna na računalu.

#5 Vatrodojavni sustav

Sustav se sastoji od optičkih ili ionizacijskih (ili kombinacija) javljača požara, povezanih u dvije petlje, ručnih javljača za aktiviranje gašenja i vatrodojavne centrale koja upravlja gašenjem i signalizacijom.

Princip rada vatrodojavnog sustava je da se na alarm prvog javljača uključuje signal predalarma. Kada uđe u alarm javljač iz druge petlje dolazi do automatskog ispucavanja plina FM-200 i gašenje unutar 10 sekundi. Aktiviranjem ručnog javljača za gašenje odmah dolazi do aktiviranja instalacija. Na vatrodojavnoj centrali osim signalizacije prorade predalarma ili aktiviranje instalacije postoje signali kontrole tlaka u spremnicima i signali kvara na ožičenju između centrale, javljača požara i aktivatora na automatskim ventilima spremnika s plinom.

Tražite rješenje za zaštitu od požara?

Naši klijenti i kupci tvrtke su i organizacije iz cijele Hrvatske.

Zatražite ponudu