Gdje se nalazite: Početna Osposobljavanje
Vatro-servis

Osposobljavanje zaposlenika za zaštitu od požara

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA (NN 61/94)

Dugogodišnje iskustvo u osposobljavanju Zaposlenika za zaštitu od požara prema Pravilniku (NN 61/94) JAMSTVO SU KVALITETE NAŠIH USLUGA.

Neprestanim ulaganjem u stručno usavršavanje djelatnika, te ulaganje u moderne informatičke i multimedijalne tehnologije, postavljeni su novi kriteriji u kvaliteti obuke kandidata za Zaštitu od požara.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA:

I. TEORIJSKI DIO:

1. OSNOVNI POJMOVI O GORENJU I GAŠENJU (1 sat)

 • osnovni pojmovi o gorenju
 • uvjeti potrebni za nastanak gorenja
 • požar i eksplozija
 • produkti gorenja
 • osnove gašenja
 • mjere zaštite pri gašenju

2. SREDSTVA ZA GAŠENJE PREMA KLASI POŽARA (1 sat)

 • voda
 • pjena
 • prah
 • CO2
 • priručna sredstva

3. POŽARNE OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE OD POŽARA (2 sata)

 • uzroci nastanka požara
 • uvjeti za širenje požara
 • mjere zaštite požara
 • evakuacija

4. OPREMA I SPRAVE ZA GAŠENJE POŽARA (1 sat)

 • aparati za početno gašenje požara
 • hidranti i oprema za početno gašenje požara

5. OBRAZOVNI FILM (1 sat)

II. PRAKTIČNI DIO:

 • gašenje vodom iz hidrantske mreže
 • gašenje ručnim aparatima za gašenje požara (1 sat)