Gdje se nalazite: Početna Nacionalna banka halona
Vatro-servis

NACIONALNA BANKA HALONA

VATRO-SERVIS d.o.o.
Poduzeće za inženjering, konzalting i trgovinu
na polju zaštite od požara i zaštite na radu

HRVATSKA , Varaždin ; 42202 Trnovec, Dravska 61

Tel./Fax: +385 42 683 - 168, 208 - 169
E-mail: vatro-servis@vz.htnet.hr, http://www.vatro-servis.hr
MB: 1202278, ŽIRO RAČUN RBA: 2484008-1101969855

Varaždin 27.veljača.2009.

Poštovana gospodo,

Sukladno Zakonu o otpadu te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (N.N. 178/04 , 111/06 , 60/08. propisani su rokovi zamjene halona u protupožarnim instalacijama za gašenje požara, te u vatrogasnim aparatima.

Stoga ste i Vi dužni postupiti po pravilu ove UREDBE te svoj HALON
PRAVILNO ZBRINUTI ODNOSNO PREDATI GA OVLAŠTENOJ TVRTKI.

„NACIONALNOJ BANCI HALONA RH“
CENTRU za prikupljanje Halona

Tvrtka VATRO – SERVIS d.o.o. ishodila je sva potrebna rješenja i dozvole od

MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
za obavljanje djelatnosti skupljanja i prijevoza te privremenog skladištenja i obrade
opasnog otpada HALONA po ključnom broju prema katalogu otpada ( 16 05 04 * ) odnosno HALONA 1211. , 1301., 2402 itd. te je jedina registrirana tvrtka u RH za
obavljanje gore navedene djelatnosti.

Sukladno Uredbi i Zakonu spremni smo preuzeti sav Vaš HALON te ga pravilno uskladištiti i zbrinuti odnosno OBRADITI a Vama uredno priložiti
svu potrebnu dokumentaciju ; zapisnik i očevidnik o preuzimanju istog.

Za sve ostale informacije molimo da nas kontaktirate na gore navedene kontakte, telefonom ili e-mail .

DIREKTOR
Vladimir Kečkan