Gdje se nalazite: Početna Tlačno ispitivanje posuda
Vatro-servis

Tlačno ispitivanje posuda

Tlačno ispitivanje posuda na tlak.

Vršimo ispitivanje svih posuda na tlak na najmodernijoj opremi od ( 0 – 400 bara ).

Tlačno ispitivanje vršimo u suradnji sa OPT - Agencijom za opremu pod tlakom i u suradnji sa TUV Croatia d.o.o., iz Slavonskog Broda.